Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103296281 ЕЛТА ТУРС ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9002 Варна ул. ЦАНИ ГИНЧЕВ 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РЕСУРС – Резултатно и Ефективно Сътрудничество за Укрепване Ролята на Структурите на гражданското общество BG051PO002-2.3.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз