Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131262845 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИНТЕРАУЛА"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125 бл. 5 ет.5 ап.523
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РЕСУРС – Резултатно и Ефективно Сътрудничество за Укрепване Ролята на Структурите на гражданското общество BG051PO002-2.3.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз