Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108548520 „Байер-БГ” ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали бул. „България” 33, вх. Б, ет. 3, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ-ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация" BG161PO003-2.1.04-0498-C0001
Технологична модернизация в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД BG161PO003-2.1.04-0928-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
Технологично обновление и разширение на производството на „Коаттех” ООД на екологични техника и технология за прахови полимерни покрития, емайлиране и талкиране BG161PO003-2.1.06-0384-C0001
"Модернизиране на производствената технология в "Биомашиностроене"АД BG161PO003-2.1.06-0199-C0001
"Модернизация на технологичното оборудване в "НИПИ-М" АД" BG161PO003-2.1.06-0081-C0001
Технологична модернизация на Пролифт ООД за производство на асансьорни компоненти BG161PO003-2.1.06-0482-C0001
ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПАРКИНГ СИСТЕМИ BG161PO003-2.1.06-0294-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СИЛОМА АД ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ" BG161PO003-2.1.06-0327-C0001
"Иновативен съд за пренос на газ под високо налягане: реализация на иновативния потенциал на "ТЕРМОИНВЕСТ" ООД" BG161PO003-1.1.04-0031-C0001
Разширяване на дейността на "АСПРО" ООД чрез инвестиция в иновативно оборудване BG161PO003-2.1.13-0173-C0001
Модерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар BG161PO003-2.1.13-0528-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и техническото обновление в „Донидо машин индъстри”АД и постигане на устойчив растеж чрез закупуване и въвеждане в експлоатация ”Система за водно рязане” и „Хидравличен абкант” BG161PO003-2.1.13-0469-C0001
Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД BG161PO003-2.1.13-0473-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "СТИМЕКС" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0249-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0525-C0001
Екологични технологии BG161PO003-2.1.13-0247-C0001
Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент BG161PO003-2.1.13-0068-C0001
Внедряване и реализация на иновативен съд за пренос на газ под високо налягане – развитие на иновативния потенциал на Иновативни технологии ООД BG161PO003-1.1.05-0235-C0001
Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в „Хранитех“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0500-C0001
"Внедряване на енергоефективно оборудване и осветление в "Туристстрой-Царацово" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0044-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД BG161PO003-2.3.02-0084-C0001
Закупуване на ново оборудване и подобряване на енергийната ефективност в "Сток Инженеринг" BG161PO003-2.3.02-0477-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз