Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831424663 "Техника-Консулт - Димитър Димитров"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Опълченска" 117
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "КАПРОНИ"АД, посредством въвеждане на СД ISO / TS 16949 и привеждане на производствените процеси в съответствие със стандарта" BG161PO003-2.1.03-0313-C0001
Технологично обновление за повишаване на конкурентоспособността на „АМЕТ” ООД BG161PO003-2.1.06-0457-C0001
"Технологично обновление за конкурентоспособност и развитие на "Металообработване и зъбопроизводство" АД" BG161PO003-2.1.06-0350-C0001
Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама BG161PO003-2.1.06-0586-C0001
«ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
Технологична модернизация и повишаване на производителността и конкурентоспособността на "БСМ" ООД BG161PO003-2.1.11-0088-C0001
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) BG051PO001-3.1.07-0018-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД чрез внедряване в производството на иновативни продукти – металообработващи инструменти и машинна екипировка BG161PO003-1.1.07-0227-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз