Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121513060 "ТОНИ КОНСУЛТ 97" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Лозенец ул. БРЯСТ, бл. 12, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Международни стандарти за нови пазари" BG161PO003-2.1.03-0262-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз