Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825269888 ЕТ Счетоводна къща - Тотка Бамърска
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Д-р Рашко Петров 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Управление на производствените отпадъци чрез ефективен екомениджмънт" BG161PO003-2.1.02-0169-C0001
"Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти" BG161PO003-1.1.05-0227-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз