Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175019357 „МС ПРАЙМ СТУДИО” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. „Джовани Горини” № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
Изграждане на ЦНСТ в град Лом BG161PO001-1.1.11-0042-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз