Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200470685 "ИСИ-09" ООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана гр.Монтана ул."Георги Данчов" № 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура BG161PO001-4.1.01-0102-C0001
"Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър" BG161PO001-4.1.04-0036-C0001
Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия BG161PO001-4.1.03-0076-C0001
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Герги Дамяново BG161PO001-4.1.04-0038-C0001
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак BG161PO001-4.1.04-0040-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик BG161PO001-4.1.03-0060-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Нова Загора, Плевен и Сандански за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0013-C0001
„Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда ” София (Район „Изток”), Перник и Самоков за устойчиво развитие на градските ареали” BG161PO001-1.1.04-0012-C0001
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” BG161PO001-1.4.09-0029-C0001
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз