Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131443621 Българска Инженерингова Компания ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София бул.Витоша №115-117
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура BG161PO001-4.1.01-0102-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз