Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200172190 „НИОНИ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Средец", ул. "Г.С. Раковски" 149
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие BG161PO001-4.1.01-0051-C0001
Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма BG161PO001-4.2.01-0028-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната система на община Правец чрез основни ремонти на ЦДГ "Звънче" с.Джурово и сградата на ГПЧЕ "Ал.Константинов" и ОУ "Васил Левски" гр.Правец BG161PO001-4.1.03-0039-C0001
Повишаване на ЕЕ на общинската образователна инфраструктура в община Братя Даскалови BG161PO001-4.1.03-0027-C0001
Проектиране на корекция на р. Валявица BG161PO001-4.1.04-0081-C0001
"Интегриран план за градско развитие на Пловдив" BG161PO001-1.4.07-0034-C0001
Формула Марица Арт - Еко фестивал BG161PO001-1.1.10-0029-C0001
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие BG161PO001-5.3.03-0008-C0001
Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли BG051PO001-5.2.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз