Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102869422 Тандем електроникс ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул.Александър Стамболийски" № 38,ет.2,ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД" BG161PO003-2.1.04-0528-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз