Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040538836 "КАД Пойнт"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Дунав N:44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.02-0071-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Ландмарк"ООД, чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.06-0036-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД чрез обновяване и модернизация на средствата за производство. BG161PO003-2.1.06-0055-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СИЛОМА АД ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ" BG161PO003-2.1.06-0327-C0001
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
Иновационни решения в индустрията за уплътнения и изолации BG161PO003-1.1.03-0002-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на “Коаттех” ООД , чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка” BG161PO003-2.1.12-1023-C0001
Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Ред стиил” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0092-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на Дида-70 СД BG161PO003-2.1.13-0491-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
"Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия" BG161PO003-1.1.05-0156-C0001
"Интерактивна Адресна пожарозащитна система" BG161PO003-1.1.05-0228-C0001
Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” BG161PO003-1.1.07-0650-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз