Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831580947 Руен Машинари ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София ЖК Гоце Делчев, ул. Луи Айер №62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността" BG161PO003-2.1.04-0354-C0001
"Внедряване на ново технологично оборудване в „Транемо-Амицбол Корпорейшън” ООД" BG161PO003-2.1.04-0281-C0001
"Инвестиции в технологично обновление и разширяване на дейността на "Милтон" ООД" BG161PO003-2.1.06-0020-C0001
"Технологично обновление в "МИКЕНА ООД" BG161PO003-2.1.06-0024-C0001
„Костюми по поръчка” – алтернатива на конфекцията BG161PO003-2.1.06-0485-C0001
Сертификат ISO 9001:2008 – гаранция за по-висока конкурентоспособност на Топ Мен ЕООД BG161PO003-2.1.08-0455-C0001
ОМЕЛИЯ ЕООД - конкурентни и устойчиви на европейския пазар BG161PO003-2.1.06-0432-C0001
“Технологичната модернизация ни прави конкурентоспособни” BG161PO003-2.1.10-0002-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Кристън" ЕООД в сферата на производството на облекло BG161PO003-2.1.10-0012-C0001
„Производство на облекла по международни стандарти за качество” BG161PO003-2.1.12-1264-C0001
По-високо качество, по-добри пазарни позиции за Белослава ЕООД BG161PO003-2.1.12-1197-C0001
Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“ BG161PO003-2.1.13-0245-C0001
Внедряване на иновативен процес „Гъвкаво производство на горно облекло с използване на силно иновативна технология и организация” в „БТБ България” АД BG161PO003-1.1.04-0088-C0001
Инвестиции за технологично обновление и прогресиращо развитие BG161PO003-2.1.13-0224-C0001
"Енергийната ефективност - предпоставка за успех" BG161PO003-2.3.02-0101-C0001
Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0153-C0001
„АПОЛОН - 95 ЕООД въвежда иновативен производствен процес“ BG161PO003-1.1.07-0550-C0001
Топ Мен ЕООД внедрява иновативен производствен продукт – „Мултифункционален мъжки костюм 008“ BG161PO003-1.1.07-0556-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "АЗАР ТРЕЙД" ЕООД чрез стартиране на ново енергийно-ефективно производство в сферата на шивашката промишленост" BG161PO003-2.3.02-0189-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и в производството на ВАЛЕНА ЕООД BG161PO003-2.3.02-0190-C0001
""ТЕОДОРА" ООД - конкурентоспособен български производител" BG161PO003-2.3.02-0313-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз