Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131458712 "Метрисис" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к."Яворов",бл.73,ет.8,ап.16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване за лазерно сканиране с цел повишаване конкурентноспособността на геототал, модернизиране на производствените процеси и диверсификация на продукцията" BG161PO003-2.1.04-0819-C0001
"Подобряване на бизнес средата в Шумен и региона и развитие на потенциала на „Геодезическо проектиране” ООД – гр Шумен за конкурентен и ефективен бизнес" BG161PO003-2.1.04-0123-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура BG161PO003-2.1.11-0024-C0001
Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) BG051PO001-3.1.07-0018-C0001
"Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда" BG161PO003-1.2.04-0053-C0001
"Подобряване конкурентоспособността на ГИ-БАН чрез развитие на приложните изследвания за безопасно съхраняване на отпадъци и геоекологичен мониторинг на зелената среда" BG161PO003-1.2.04-0062-C0001
"Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето" BG161PO003-1.2.04-0044-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001
"Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал"" BG161PO003-1.1.07-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз