Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CH635430 Santex AG
Седалище Държава: ШВЕЙЦАРИЯ (Switzerland) CH-9555 Tobel, "Fliegenenstrasse" 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес” BG161PO003-2.1.05-0101-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз