Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108693205 "Мастило дизайн" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул."Стадионска" 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Общини-бизнес-партньори-устойчивост BG051PO002-2.3.02-0477-C0001
"Модернизиране производството на "Протон-ММ" ООД чрез технологично обновление" BG161PO003-2.1.06-0222-C0001
По-конкурентоспособна чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.08-0142-C0001
"Училището - място за интеграция на децата от етническите малцинства" BG051PO001-4.1.03-0307-C0001
Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
Чрез внедряване на Система за управление на енергийната ефективност към ново ниво на конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-1269-C0001
Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на гражданите в Област Кърджали BG051PO002-1.6.02-0001-C0001
„Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация – Кърджали” BG051PO002-2.2.08-0128-C0001
Създаване и развитие на Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие BG161PO003-2.4.02-0022-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в община Минерални бани - публична и прозрачна общинска администрация BG051PO002-1.3.07-0168-C0001
„Компетентни служители – модерна администрация” BG051PO002-2.2.12-0101-C0001
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – модерна, компетентна и ефективна държавна администрация BG051PO002-2.2.14-0055-C0001
КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЗИ - КЪРДЖАЛИ BG051PO002-2.2.14-0031-C0001
„Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски” BG051PO002-2.2.15-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз