Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113559784 "Гигова акаунтинг" ЕООД -Перник
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник гр.Перник,ул."Отец Паисий "10/87
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачището в с. Планиница BG161PO001-1.4.03-0007-C0001
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми BG161PO001-1.4.07-0014-C0001
"КИТАРИАДА - "културна марка" за град Перник" BG161PO001-1.1.10-0048-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск BG161PO001-1.1.11-0019-C0001
Технологична модернизация на Терра пласт ООД BG161PO003-2.1.13-0369-C0001
«Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич» BG161PO001-1.4.09-0028-C0001
„Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии“ BG051PO002-2.2.10-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз