Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121508145 “БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ В.В.Р”, ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1404 район р-н Триадица ж.к. МОТОПИСТА, бл. 11Е, ет. партер тел.: 9583050
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАДОМИР” BG161PO001-1.1.01-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз