Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113579370 “Савекс” ЕООД,
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София “Савекс” ЕООД,адрес на управление: гр. Перник, ул. Радомир, №3;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАДОМИР” BG161PO001-1.1.01-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз