Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175108496 „Дъ Нет” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. Студентски град Ниско тяло, бл. 55, вх. Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на знанията и уменията на заетите във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора" BG051PO001-2.1.02-0099-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ BG161PO001-4.2.01-0098-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр.Долна баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.03-0086-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на „КММ Инженеринг” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти " BG161PO003-2.1.08-0499-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ BG161PO002-3.3.02-0027-C0001
Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти BG161PO003-2.1.11-0013-C0001
"Нови възможности за социално включване в община Долна баня" BG051PO001-5.1.02-0028-C0001
Повишаване на качеството на продукта и управлението на процесите – фактор за устойчиво развитие на конкурентен пазар BG161PO003-2.1.12-0231-C0001
Живота е движение BG051PO001-5.1.05-0005-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Академика 2011 ЕАД и изглаждане на съвременна система от трудови стандарти BG051PO001-2.3.03-0869-C0001
АЗМО BG161PO003-1.1.07-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз