Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110566713 "МОНТАНА" ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч БЪЛГАРИЯ област Ловеч, община Ловеч гр. Ловеч 5500 ул.ТЪРГОВСКА No 2 тел.: 068637321, факс: 068637321 Електронна поща: lovech_monlana@abv.bg
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч BG161PO001-1.1.11-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз