Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч гр. Ловеч, ул. " Търговска" № 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА BG161PO001-4.1.01-0115-C0001
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0062-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и струтище на «Римски път»” BG161PO001-1.4.03-0001-C0001
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства BG161PO001-1.4.05-0025-C0001
Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов BG161PO001-1.4.05-0023-C0001
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG161PO002-3.3.02-0009-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян BG161PO001-1.1.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз