Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114066778 ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Червен бряг 5980 Червен бряг гр. Червен бряг, ул. "Бачо Киро" № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път ІІІ – 3006 /Плевен – Радомирци – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града BG161PO001-1.4.04-0002-C0001
Достоен и независим живот за социално изключени граждани от община Долна Митрополия BG051PO001-5.2.07-0027-C0001
„Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг” BG051PO001-5.2.06-0198-C0001
"Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на Данини - водещо предприятие от българската шивашка промишленост" BG161PO003-2.1.06-0232-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД BG161PO003-2.1.13-0356-C0001
Звено за услуги в домашна среда в Община Червен бряг BG051PO001-5.1.04-0180-C0001
Със знания можем и работим BG051PO001-1.1.09-0048-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация BG051PO002-2.2.08-0052-C0001
„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПЕШЕХОДНА ЗОНА НА ГРАД ПЛЕВЕН” BG161PO001-1.4.09-0033-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Кадифе 1" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0611-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0016-C0001
"Подобряване условията на труд "Декси Консулт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0598-C0001
"Със знания можем и работим" BG051PO001-1.1.13-0510-C0001
"Нови знания - нова работа - нов живот" BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
С мобилност към висока производителност BG051PO001-2.2.03-0363-C0001
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" BG161PO001-5.3.03-0030-C0001
Община Лом –компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз