Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121293543 Грийн лайн - ЕТ Ганчо Бакалов
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1517, ул."Константин Фотинов" бл.106 вх.А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали BG161PO001-1.4.02-0075-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС- СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ” BG161PO001-1.4.09-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз