Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200131140 "ВМ+К ИНВЕСТ" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, ул. "Дуган Хисар" №14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище BG161PO001-1.1.01-0133-C0001
"Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД" BG161PO003-2.3.02-0183-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз