Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120542689 „ФИСЕА-ОДИТ” ЕООД - Смолян
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян” BG161PO001-1.4.03-0017-C0001
По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните BG161PO001-4.1.03-0079-C0001
Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на '' ДИО'' ООД на българския и международния пазар BG161PO003-2.1.13-0051-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0066-C0001
Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня BG161PO001-3.2.02-0030-C0001
Разработване и внедряване на мощна пренастройваема лазерна система в инфрачервената област BG161PO003-1.1.05-0126-C0001
Интернет-базирано бизнес приложение за предоставяне на информационни услуги в сферата на контрола без разрушаване – eNDT BG161PO003-1.1.05-0039-C0001
Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент BG161PO003-2.1.13-0068-C0001
„Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“ BG051PO001-5.1.04-0063-C0001
Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград BG161PO001-5.3.02-0001-C0001
"Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община" BG161PO001-1.2.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз