Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110554305 "КАРИС ГРУП" ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч "гр.Ловеч бул. ""България"" №81"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА BG161PO001-4.1.01-0115-C0001
“Партньорство за развитие” BG051PO002-1.4.02-0001-C0001
Електронно училище за родители BG051PO001-5.2.06-0071-C0001
„С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността” BG051PO001-5.2.07-0149-C0001
"Ученическите Оскари - диалог между културите в община Луковит" BG051PO001-4.1.03-0176-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG161PO002-3.3.02-0009-C0001
Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени. BG161PO001-4.1.04-0004-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0005-C0001
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG051PO001-5.1.04-0024-C0001
Бизнес инициатива за устойчива заетост - част ІІ BG051PO001-2.1.16-0103-C0001
"Сбъдната мечта" BG051PO001-1.2.03-0148-C0001
Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч BG161PO001-1.4.09-0036-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Ловеч BG051PO002-2.2.08-0104-C0001
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014-2020” BG161PO001-5.3.02-0031-C0001
Ефективна координация и партньорство за планиране, устойчиво развитие и добро управление на община Летница BG051PO002-1.3.07-0007-C0001
На път BG051PO001-2.2.03-0375-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз