Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121233279 "ВАКАНЦИЯ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул.Лавеле 36
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Насърчаване на заетостта чрез квалификационни курсове" 15.11.2012 53 557 53 557 0 53 555 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма BG161PO001-4.2.01-0028-C0001
Създаване на модели за междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0085-C0001
“Училището – криле за мечтите ни” BG051PO001-4.2.03-0062-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД BG161PO002-3.3.02-0022-C0001
НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО BG161PO001-4.2.01-0066-C0001
„Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” BG051PO001-7.0.01-0074-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Заедно в училище, заедно в живота! BG051PO001-4.1.05-0089-C0001
Урок по толерантност BG051PO001-4.1.05-0106-C0001
"Училището – територия на толерантност" BG051PO001-4.1.05-0110-C0001
Сътрудничество за социална интеграция на деца и младежи в риск BG051PO001-7.0.07-0173-C0001
Иновации и инвестиции в областта на професионалното обучение BG051PO001-7.0.07-0152-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Първомай BG051PO002-2.2.08-0063-C0001
Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ BG051PO001-3.1.07-0052-C0001
Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта BG051PO002-2.2.17-0018-C0001
Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване BG051PO002-2.2.17-0043-C0001
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване BG051PO002-2.2.17-0029-C0001
Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране и надграждане на езиковите умения на висшето ръководство на НАП BG051PO002-2.2.17-0044-C0001
Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет BG051PO002-2.2.17-0027-C0001
Обучение за специалисти по управление на човешките ресурси по специфични инструменти за подбор BG051PO002-2.2.17-0030-C0001
Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика BG051PO002-2.2.17-0034-C0001
Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска BG051PO002-2.2.17-0031-C0001
Провеждане на обучения, свързани със субсидиарното прилагане на АПК в производствата по издаване и оспорване на административни актове на НАП BG051PO002-2.2.17-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз