Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175886636 ДЗЗД "Интегрирана градска среда"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, р-н Северен, бул. "Дунав" № 51, ет.3, офис 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик BG161PO001-1.4.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз