Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Брацигово 4679 Брацигово Гр.Брацигово, ул."Иван Хресчев" №13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Мотивация и шанс за реализация чрез придобита квалификация 06.03.2012 10,17 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO001-1.1.01-0085-C0001
„Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр. Пещера” BG161PO001-1.4.04-0011-C0001
Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера BG161PO001-1.4.05-0063-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера BG161PO001-1.1.10-0059-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера BG161PO001-1.1.11-0046-C0001
Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин BG161PO001-4.1.04-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз