Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127522714 Евроинженеринг ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Шумен, ул. Сакар 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан” BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан BG161PO001-4.2.01-0059-C0001
Обновяване е оборудване на Медицински център- Генерал Тошево BG161PO001-4.1.05-0008-C0001
"ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0075-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки" BG161PO003-2.3.02-0074-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Пламена Палас" и разширяване на дейността на "СИТИ - Д" ЕООД в гр. Приморско" BG161PO003-2.3.02-0087-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Стови 1" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване" BG161PO003-2.3.02-0105-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки" BG161PO003-2.3.02-0126-C0001
Повишаване енергийната ефективност на Темподем ЕООД чрез използването на възобновяеми енергийни източници BG161PO003-2.3.02-0205-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Оптоматик 64" ООД" BG161PO003-2.3.02-0280-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз