Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127619316 Елфи ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Шумен, бул. „Симеон Велики” 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в част от образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие BG161PO001-4.1.01-0033-C0001
“Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430” BG161PO001-1.4.03-0003-C0001
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
Подобряване на градската среда в Шумен -рехабилитация на ул. Христо Ботев, централната пешеходна зона и градската градина BG161PO001-1.4.02-0002-C0001
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
''Повишаване на енергийната и екологична ефективност и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на високотехнологично оборудване и съоръжение за рециклиране на производствените керамични отпадаци в ''ХАН ОМУРТАГ'' АД BG161PO003-2.3.01-0023-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в "АГРОМАШИНАИМПЕКС - ШУМЕН" АД" BG161PO003-2.3.02-0413-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз