Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175350784 БС ЮНИВЪРС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. БЪЛГАРИЯ No 13, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Симекс” ЕООД - по-конкурентноспособни чрез въвеждане на международни стандарти BG161PO003-2.1.03-0087-C0001
Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0441-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във "ВАС" ООД BG051PO001-2.3.02-0051-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в "Комплексен онкологичен център Шумен" ЕООД чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд" BG051PO001-2.3.02-0291-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ДКЦ XIV-София ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0884-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001
"Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика- Албена" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0352-C0001
Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“ BG161PO003-2.4.02-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз