Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128577966 Строй консулт -СтояновЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол "БЪЛГАРИЯ област Ямбол, община Ямбол гр. Ямбол 8600 ул. ЕЛЕНА ЯНКОВА No 10, вх. А, ет. 3, ап. 9"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз