Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175830018 Гражданско дружество ДБП - Ямбол
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол гр. Ямбол, ж.к. "Златен рог" №80
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз