Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112529914 ОДИТ-ОСТРЕВА
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. ЕСПЕРАНТО 1 ет.6 No 1, ет. 6, ап. 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД BG161PO003-2.1.03-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз