Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131069757 Консултантска инженерна група ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в община Средец” BG161PO001-4.1.01-0043-C0001
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев" BG161PO001-2.1.02-0032-C0001
УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ с. РАВДА BG161PO001-4.1.02-0009-C0001
Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800 BG161PO001-1.4.03-0005-C0001
УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС BG161PO001-1.4.03-0019-C0001
Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи BG161PO001-1.4.02-0045-C0001
„Укрепване на улица ”Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100” BG161PO001-1.4.04-0006-C0001
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос BG161PO001-1.1.09-0017-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово BG161PO001-4.1.04-0073-C0001
Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско BG161PO001-4.1.04-0001-C0001
Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ BG161PO001-3.1.03-0006-C0001
Ремонт и оборудване СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград BG161PO001-1.1.12-0005-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград” BG161PO004-1.0.01-0005-C0001
Деултум - врата към загадъчната Странджа BG161PO001-3.1.03-0016-C0001
"Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" BG161PO005-1.0.06-0027-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап BG161PO005-1.0.06-0069-C0001
Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград BG161PO001-1.4.09-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз