Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119542400 АРТ МИГ ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен "Сливен - гр. Сливен, ул.ГЕН.ДРАГОМИРОВ No 10, ет. 1, офис 1 "
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен BG161PO001-1.1.01-0219-C0001
„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” BG161PO001-1.4.04-0012-C0001
Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0026-C0001
Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на ''3ММ СЛИВЕН'' АД BG161PO003-2.3.01-0008-C0001
"Безопасен труд във "ФРУКТО СЛИВЕН" АД" BG051PO001-2.3.03-1150-C0001
"Обучение по специалност "Армировка и бетон" и създаване на нови работни места в строителството за младежи в "ДОНЕВ СТРОЙ" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз