Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123668038 ПРОКОНСУЛТ ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък гр. Казанлък - гр. Казанлък, бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК No 31, вх. Д, ап. 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз