Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175195597 „АРХИТЕКТУРНА АГЕНЦИЯ „МОДУС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, общ. Столична, ж.к. „Дружба" 1, бл. 159, вх.В, ет.6, ап.616
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат BG161PO001-1.4.05-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз