Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200421243 „АНТОРА" ЕАД
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград гр. Разград, община Разград, ул. „Н. Й. Вапцаров" № 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001-1.4.05-0055-C0001
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Подобряване състоянието на образователната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец BG161PO001-4.1.03-0092-C0001
Внедряване на енерго-ефективни и високо-производителни технологии в "ОБИТЕХ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0012-C0001
"Подобряване възможновтите за долекуване на населениетов община Исперих чрез модернизация на "МБАЛ- Исперих" ЕООД" BG161PO001-4.1.05-0015-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността на МТ Пласт ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз