Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127607125 РАФАИЛОВ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, кв. Лозенец, ул. "Добри Войников" № 45, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав" BG161PO001-4.1.01-0010-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
"Повишаване енергийна ефективност на образователната инфраструктура в община Девня, съпътстваща устойчиво развитие" BG161PO001-1.1.09-0006-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
"Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето" BG161PO005-3.0.07-0024-C0001
Защитено жилище Раковски BG161PO001-1.1.11-0049-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз