Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812211155 Билдникс ЕООД -
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, гр. Бургас, ул. Ген. ГУРКО No 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO001-1.1.12-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз