Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121219354 Плана - Б ЕООД -
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "гр. София, гр. София, район р-н Средец, ул.ВЕНЕЛИН No 25, ет. 2"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
Укрепване на свлачище с. Плетена - община Сатовча BG161PO001-4.1.02-0015-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап BG161PO005-1.0.06-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз