Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000663814 Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1784, бул. Цариградско шосе 66

Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейско сътрудничество за европейски просперитет BG161PO001-4.2.01-0012-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0001-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз