Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124510429 Офис В ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Каварна 9650 Каварна Гр.Каварна, ул. „Добротица „34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в населените места на община Тутракан BG051PO001-5.2.07-0053-C0001
„ГРИЖА ЗА ХОРАТА ОТ ОБЩИНА КАЙНАРДЖА, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК» BG051PO001-5.2.07-0229-C0001
„В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИТЕ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛО СОКОЛ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК» BG051PO001-5.2.07-0230-C0001
Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години BG051PO001-5.2.06-0115-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СОКОЛ BG051PO001-5.2.06-0116-C0001
"Цветята и децата са различни, слънцето - едно за всички" BG051PO001-4.1.03-0047-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001
"Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр.Каварна" BG161PO005-1.0.07-0023-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла "Щастливо детство"-гр. Каварна BG161PO001-4.1.03-0020-C0001
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за етническа толерантност BG051PO001-4.1.05-0100-C0001
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ BG051PO001-5.1.04-0206-C0001
РЪКА ЗА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04-0075-C0001
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОМОЩ В ДОМА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА BG051PO001-5.1.04-0003-C0001
BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" BG051PO001-5.1.04-0105-C0001
,,Искаме и можем" BG051PO001-4.1.05-0160-C0001
"Развитие на предприемачеството и подобряване условията на живот чрез създаване на Аптека" BG051PO001-1.2.03-0441-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация – Шабла BG051PO002-2.2.15-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз