Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103937876 Кейбъл Тех ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. „Генерал Колев” 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център. BG161PO001-1.1.07-0023-C0001
Създаване и устойчиво развитие на център за обществена подкрепа в Община Карнобат BG051PO001-5.2.06-0012-C0001
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот BG161PO001-1.1.02-0013-C0001
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. BG161PO001-3.1.01-0012-C0001
Разград-градът е сцена BG161PO001-1.1.10-0008-C0001
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата BG161PO001-1.1.10-0001-C0001
Парад на изкуствата - Силистра BG161PO001-1.1.10-0004-C0001
Мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0010-C0001
"Културни празници на Куклен - Да претворим традициите" („КУКЛЕН НА ЖИВО” 2012 – 2013) BG161PO001-1.1.10-0041-C0001
От 19-ти до 21 век - традициите са живи BG161PO001-1.1.10-0003-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол BG161PO001-3.1.03-0055-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област BG161PO001-3.1.03-0022-C0001
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
Трявна - градът, в който се ражда красота BG161PO001-3.1.03-0012-C0001
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл BG161PO001-3.1.03-0030-C0001
"Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград" BG051PO001-5.1.02-0011-C0001
"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" BG051PO001-5.1.02-0014-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз