Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103219192 Весела ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. „Жеравна” № 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
Ремонт на Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна BG161PO001-1.1.01-0098-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе BG161PO001-1.1.09-0030-C0001
Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище BG161PO001-1.1.11-0003-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в община Белослав BG161PO001-1.1.09-0016-C0001
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик BG161PO001-3.1.03-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз