Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175708530 Сдружение"Хидроконсулт"
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул. Ат. Кратунов" 0146, гр. Ямбол
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на транспортните връзки между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност BG161PO001-2.1.02-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз