Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131454735 „ТИ ДИ ДЖИ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Лозенец, ул. "Персенк" 7-9, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG161PO001-3.3.01-0004-C0001
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз